GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası, Paydos Eğitim Yayın Dağıtım Danışmanlık İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi ("Paydos Yayıncılık") tarafından satışı yapılacak ürünlerin, satışına ilişkin tüm hususları içeren www.harikakitap.com adresi üzerinden erişim sağlanacak internet sitesi (“Web Sitesi”)’ne ilişkin gizlilik uygulamalarını ihtiva eder. İş bu Gizlilik Politikası Web Sitesine erişen kişilerin (“Kullanıcılar”) sitede yer alan www.harikakitap.com/UyeOl adresindeki Üyelik Formunu doldurması ile birlikte yürürlüğe girmiş olacaktır.

İşbu Gizlilik Politikası Paydos Eğitim Yayın Dağıtım Danışmanlık İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi ("Paydos Yayıncılık")’ne ait web siteleri kapsamındaki hizmetlerinden Kullanıcıları yararlandırmak amacıyla Kullanıcılara ait bilgilerin; toplanması, kullanılması, transferi ve saklanmasına ilişkin hükümleri içermektedir. İş bu Gizlilik Politikası hükümleri Paydos Yayıncılık'a ait Web Sitesine nasıl erişildiğine bakılmaksızın (bilgisayar, cep telefonu, tablet, TV veya diğer yollar gibi) uygulanacaktır. Paydos Yayıncılık işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesi’nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Paydos Yayıncılık'ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, iş bu Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. İşbu Gizlilik Politikası Paydos Yayıncılık Global Gizlilik Politikası Hükümlerine tabidir.

 

Kullanıcıların Web Sitesi’den ayrılmak istemesi durumunda, uygulamadan çıkılması yeterli olacaktır.

 

1. Kullanıcıların Bilgilerine Erişilmesi

 Kullanıcılar Web Sitesi’ne giriş yaparak Üyelik Formunu doldurup onayladıktan sonra, kullanıcıların bu kapsamda sağladığı tüm bilgileri (e-posta adresi, teslimat adresi, telefon numarası, ürün bilgileri, satın alma tarihi) Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com hizmetlerinin sağlanması amacıyla süresiz olarak kayıt altına alınacaktır. Kullanıcılara ait kredi kartı bilgileri ilgili bankalara ait web sayfaları üzerinden iletilmektedir bu nedenle Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com, kredi kartı bilgilerine erişemez. 3D Secure Sanal Pos sistemi kullanılmaktadır.

Web Sitesi, Kullanıcılara; Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com hizmetleri hakkında bilgiler, Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com kampanya duyuruları, Kullanıcı bilgileri güncelleme gibi hizmetlerin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Kullanıcılar tarafından girilecek ve sistemde kayıtlı tutulacak kullanıcı bilgileri başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Web Sitesi işlemlerinin gerçekleştirildiği sayfalar SSL sertifikası ile korunmakta olup kullanıcı bilgileri Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Gizlilik Politikası uyarınca gizli tutulacaktır.

 

2. Toplanacak Bilgiler

2.1. HarikaKitap.com Web Sitesi’ne erişimin sağlandığı cihaza özel bilgiler,

2.2. Kayıt bilgileri,

2.3. Teslimat Bilgileri,

2.4. Satın Alınan Ürün Bilgileri

2.5. HarikaKitap.com Web Sitesinde bulunma zamanı ve süresi,

2.6. HarikaKitap.com Web Sitesi içerisinde kullanılan arama sorgulama terimleri,

2.7. HarikaKitap.com Web Sitesi’ne erişimin sağlandığı cihazın üzerine yerleştirilen çerezler içinde saklanan her türlü bilgi,

2.8. Konum bilgileri,

2.9. Diğer bilgiler

 

3. Bilgilerin Kullanılması

Web Sitesi’ne giriş yapıldıktan sonra Web Sitesi aracılığı ile alınacak her türlü bilgi Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com tarafından aşağıdaki amaçlara hizmet etmek üzere kullanılacaktır.

 

a) Kullanıcıların promosyonlar hakkında bilgilendirilmesi;

b) Kullanıcıların kampanyalar, etkinlikler, çekilişler hakkında bilgilendirilmesi;

c) Ürünlerle ilgili konular hakkında bilgi mesajı gönderilmesi;

d) Çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapılması;

e) Özelleştirilmiş reklamlar ve sponsorlu içerik gibi reklamlar vermek, promosyon amaçlı bildirimler gönderilmesi;

f) Web Sitesi geçmiş deneyimlerine bağlı özelleştirilmiş içerik sağlamak ve tavsiyelerde bulunulması;

g) Kullanıcılar’ın puan/alışveriş bilgisi sorgulaması;

h) Ürün ve hizmetlerle ilgili görüş alınması ve müşteri anketleri yapılması;

i) Web Sitesi hizmetlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi anlamında çalışmalar yapılması;

j) Web Sitesi kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilmek için Kullanıcıların Web Sitesi’ne giriş yapmaları gerekmektedir. Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com Web Sitesi’ne tüm Kullanıcılar erişim sağlayabilirler. Web Sitesi’ne giriş yapmak isteyen Kullanıcıların, “Üyelik Formu”nu ve “Kullanım Şartları”nı okuyup kabul etmeleri gerekmektedir. Kullanıcılar, Web Sitesi’ne giriş yaptıktan sonra kendilerine ait olan bilgİlerini görebilecek ve Paydos Yayıncılık ve HarikaKitap.com'a özel promosyonlarla ilgili bilgi alabilecekler ve Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com Web Sitesi’nde bulunan tüm içeriklere ulaşabileceklerdir.

 

4. Bilgilerin Paylaşılması

Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com, Kullanıcılardan alınan bilgileri Aydınlatma Metninde detaylı bir şekilde belirtildiği gibi Kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında Paydos Yayıncılık Şirketleri ve gerekli hizmeti Kullanıcılarına ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan İş birliği Ortakları ile paylaşma hakkını saklı tutmaktadır.

Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com, Web Sitesi kapsamında edindiği Kullanıcı bilgilerini, kanunun öngördüğü bir zorunluluk dolayısıyla, kamu yararına veya resmi olarak bir görevin yerine getirilmesi amacıyla, hukuki ve cezai bir soruşturma ve kovuşturma kapsamında, Kullanıcıların veya başkasının hayatını veya beden bütünlüğünü korumak ve ilgili yasal düzenlemelerde sayılan hukuka uygunluk hallerinde adli kurumlar veya diğer devlet kurumları veya üçüncü kişilere açıklayabilir.

Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com, bilgileri gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com'un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

5. Hizmetlerin Uygunluğu

HarikaKitap.com Web Sitesi’de yer alacak ürün ve hizmetlerle ilgili olarak fiyat, promosyon, kampanya, etkinlik, çekiliş ve diğer bilgilerin güncelliği ile ilgili garanti vermemektedir. İşbu Web Sitesi’de yer alacak, fiyat, ürün, kampanya ve promosyon bilgileri; kişiye, yere ve mağazaya göre farklılıklar gösterebileceği gibi Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com Web Sitesi’de yer alan bilgilerde önceden bir bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına haizdir.

 

6. Güvenlik

Web Sitesi kullanımı kapsamında toplanılan bilgileri korumak için makul fiziksel ve teknik tedbirleri Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com almış olmakla birlikte, hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının bilinmesi ve Web Sitesi kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

7. Marka ve Telif Hakkı

Paydos Yayıncılık Şirketi adına kayıtlı HarikaKitap.com ve diğer marka ve eserlerin (Web Sitesi kapsamındaki; tasarım, metin, imge ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanlarının) izinsiz kullanılması, çoğaltılması, kopyalanması, depo edilmesi ve kanuna aykırı diğer bütün haller, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Kullanıcı’nın sorumluluğuna yol açar. Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikasını kabul etmekle Paydos Yayıncılık ve HarikaKitap.com Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Paydos Yayıncılık bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir ve yasal yollara başvurabilir.

 

8. Kişisel Verileri İşlenen Kişilerin Hakları

İşbu politika kapsamında kişisel verileri işlenen kişilerin, kendileriyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini, verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri, verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu, verilerin eksik veya yanlış olması hâlinde bunların düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

 

VERİ KULLANIMI VE GİZLİLİK

Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız. Bu beyan www.harikakitap.com'un Gizlilik Politikasını içerir.

Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, e-posta vb...) sizlerden talep etmektedir. Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com bünyesinde kullanılmaktadır. Siparişlerin en iyi şekilde karşılanması için, işin tamamlanmasına yönelik bilgiler saklanır ve gerektiğinde teslimat sırasında lojistik ve kargo firmalarına aktarılır.

Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com müşteri bilgilerini yeni satış kampanyaları hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. Ayrıca gerektiğinde anonim kullanıcı profilleri pazar araştırması için kullanılmaktadır.

Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımlarınız sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin HarikaKitap.com.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

HarikaKitap.com.com üyesi olduğunuz ve ticari elektronik ileti onayı verdiğiniz andan itibaren günlük ve haftalık bilgilendirme e-mailleri, e-mail adresinize gönderilecektir. Dilediğiniz zaman bu e-maillerle ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır. Bu e-maillerin içeriği; satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, 3. kişilerin reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir.

Demografik bilgiler, sitemizi kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre uyarlamak için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini temin etmek maksadıyla ve yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere, reklam verenlerle paylaşılabilir. Bu bilgilerde herhangi bir şekilde kişisel bilgi verilmez, sadece grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili birtakım çıkarımlar yapmak ve segmentasyon amacıyla kullanılır.

Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgileri sadece müşteri değiştirebilir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com müşteri hizmetlerine herhangi bir siparişle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler 3. şahıslarca görülebilir. Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com e-postalardan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

Bilgilerin korunması ve güvenliği hakkında sormak istediğiniz başka sorular olursa, her zaman [email protected] | [email protected] e-posta adreslerimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

 

COOKİE/ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, sizi tanımamıza yardımcı olur, bu da ilginizi çekeceğini düşündüğümüz içerik, reklam ve kampanyalar ile Site'yi sizin için daha kullanışlı ve yararlı hale getirmemizi sağlar. Çerezler, Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com'e girdiğinizde ilginizi çekebilecek reklam ve kampanyaların gösterilmesini sağlamak ve Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com'de bir içerik ve reklam gördükten sonra bu reklamla ilgilenip ilgilenmediğinizi, ilgili ürün veya hizmetin sitesini ziyaret edip etmediğinizi belirlemek amacıyla kullanılabilir. Çerezler, web site deneyiminizin kişiselleştirilmesi yanında, web sitesinin kullanımı ile ilgili Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com'i ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla kullanılabilir

Web sitemizde gelecek faaliyetlerinizin hızlandırılmasına yardım etmek için bu "çerezler"ler de kullanılabilir. Örneğin, bir site, kullanılması ve aynı bilginin bir kez daha size sorulmasından kaçınmak için verdiğiniz Kişisel Bilgileri tanıyabilir. Birçok web gezgini, bir "çerez"i kabul etmesi için önceden ayarlanır. Tercihen "çerez"leri reddetmek veya "çerez" gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kendi web gezgininizi ayarlayabilirsiniz. Girdiğiniz sitede "çerez"leri reddetmek, sitenin bazı alanlarını gezmenizi veya siteyi ziyaret ettiğinizde kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir.

IP adresiniz (Internet'te gezdiğiniz zamanlarda bilgisayarınız için tayin edilen bir numara), kullanmakta olduğunuz Web gezgini tipi ve yine kullanmakta olduğunuz işletim sistemi gibi bilgisayarınız ile ilgili bilgiler de toplanabilir ve Kişisel Bilgilerinize bağlanabilir. Bu, web sitemizin, ziyaretçiler için en iyi web deneyimini sunmamızı ve etkili bilgi kaynakları olmasını sağlamak için gereklidir.

Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar, Paydos Yayıncılık/HarikaKitap.com'un tanıtım faaliyetlerini ve web sitesinin geliştirilmesini doğrudan destekleyen üçüncü şahıslarla paylaşılabilecek piksel etiketlerin kullanımı yolu ile bilgi toplayabilir.

Son olarak, bize sağlamış olduğunuz bilgileri, elimizde bulunan veya üçüncü şahıslardan aldığımız diğer bilgilere ilave edebiliriz. Bunu ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere daha çok hedeflenen ürünler ve hizmet sunmak için pazarlama amaçlı olarak gerçekleştirmekteyiz.

Yukarıda kişisel verilerinize ilişkin olarak belirtilen tüm uygulamalar, ancak bu amaçla hazırlanmış olan ve tarafınıza sunulan Kişisel Verilerin Korunması Rıza Metni'ni onaylamanız halinde mümkün olacaktır.

Kullanıcının bu Site'yi ziyaret etmesi, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına gelmektedir

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR